Privacybeleid

In het kader van de Europese Privacywet, AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, bestaat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht naar klanten/opdrachtgevers, over hoe er met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Wie zijn wij

Foto Hans van Sloten gevestigd in Amersfoort 

Ons websiteadres is: https://fotohansvansloten.nl

 

Welke gegevens worden bewaard


Voor de planning en een goede administratieve afhandeling is het noodzakelijk om een aantal gegevens te verzamelen en op te slaan.

Uw dossier bevat: (voor zover van toepassing)
- bedrijfsnaam 
- voorletters of voornaam
- achternaam
- adres
- mailadres
- telefoonnummer
- opdrachtgegevens

Om uw privacy te waarborgen zullen wij:
- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens
- als enige toegang hebben tot uw gegevens
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
- niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdrachten en de uitvoering van de financiële administratie.

Bewaartermijn gegevens


Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.   
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en waar nodig aan te laten passen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. 
Dit is het geval als:
- de gegevens niet meer nodig zijn
- u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
- u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
- de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd het recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Bij het gebruik van het contactformulier op onze site vragen we u (naast uw vraag/ bericht) om uw naam en uw e-mailadres achter te laten, dit zijn verplichte velden. Daarnaast kunt u uw telefoonnummer achterlaten.

Deze gegevens worden zolang als nodig bewaard voor het verlenen van service aan klanten, de informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.